Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο www.ellthea.gr. Πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς διέπουν τη χρήση του ιστότοπου μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Ορισμοί
1.1 Οι όροι “εμείς”, “μας”, “εμάς”, “η εταιρεία” αναφέρονται στο www.ellthea.gr και στους ιδιοκτήτες του.
1.2 “Εσείς”, “σας”, “χρήστης” αναφέρονται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας.
1.4 “Περιεχόμενο” αναφέρεται σε οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και άλλων πολυμέσων.

Χρήση του δικτυακού τόπου
2.1 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
2.2 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια δραστηριότητα ή για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε άλλους.
2.3 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για τη μετάδοση ιών ή άλλου κακόβουλου κώδικα.
2.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Πνευματική ιδιοκτησία
5.1 Όλο το Περιεχόμενο στον ιστότοπό μας προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συνθήκες.
5.2 Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να διανέμετε, να τροποποιείτε ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα με βάση το Περιεχόμενό μας χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας.
5.3 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας.

Αποποίηση εγγυήσεων
6.1 Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του ιστότοπου μας.
6.2 Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος δεν θα παρουσιάζουν σφάλματα, δεν θα διακόπτονται ή θα είναι ασφαλείς.
6.3 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου μας.

Περιορισμός της ευθύνης
7.1 Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου από εσάς.
7.2 Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας από χρήστες ή τρίτους.

Αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις
10.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
10.2 Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μας μετά από τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συνιστά αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων και Προϋποθέσεων.

Ολόκληρη συμφωνία
12.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου μας, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς.
12.2 Οποιαδήποτε παράλειψη εκ μέρους μας να επιβάλουμε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Scroll to Top